Welkom op de website van KBV (KENNISCENTRUM BINNENVAART VLAANDEREN)

Welkom op de website van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen.
Wij danken u voor uw bezoek.
Namens het bestuur,

Jo Van duynslaeger
Secretaris-generaal


Gisele Maes
Voorzitter

Binnenvaartcafé's

Waar?

Wanneer?

Onze missie

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is een overkoepelende organisatie die de belangen van de binnenvaart behartigt. Dit gebeurt op verschillende fronten.

Ga naar Onze missie

Vergroeningsconsulent

Het doel van het project is om een vergroeningsslag teweeg te brengen in de Belgische binnenvaartvloot.

Daarvoor zal gedurende drie jaar een vergroeningsconsulent ingezet worden die als taak krijgt om de beschikbare kennis en studiemateriaal over groene technologieën in de binnenvaart te vertalen naar de specifieke context van de Belgische binnenvaartondernemer.

Ga naar Project Vergroeningsconsulent

Binnenvaartcafé's

Regelmatig houden wij een binnenvaartcafé open voor leden en niet-leden van het KBV.

Er komen verschillende gastsprekers praten over belangrijke thema's uit de binnenvaart.

Bij pot en pint worden zaken besproken en komen zakelijke relaties tot stand.

Ga naar Binnenvaartcafé

Nieuws & Events

Slot-event 16/09/2016

Op 16/09 ging ons slot-event door over falingpreventie. Moderator Kurt Van Eeghem liet o.a. mevrouw Gisele Maes, voorzitter KBV, de heer Peter Lagaert ,Bank van Breda, de heer Joël Beijnens, waterwegbeheerder NV de Scheepsvaart, Meester Marc de Decker, advocaat kantoor Riverius, de heer Alain de Vos, CITBO en mevrouw Kegels, algemeen directeur Schippersbond aan het woord. De heer Clinckers mocht het event openen. 

Lees meer..

Vacature 

“VERGROENINGSCONSULENT VOOR DE BELGISCHE BINNENVAART”

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV) en haar partners De Vlaamse Waterweg nv, Waterwegen en Zeekanaal nv en het Havenbedrijf Antwerpen werken samen in een 3-jarig project om een vergroeningsslag teweeg te brengen in de Belgische binnenvaartvloot.

Lees meer..

Vergroening

De Vlaamse Minister lanceert twee complementaire maatregelen gericht op het vergroenen van de binnenvaart. Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten. Binnenvaartondernemers konden van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij de Vlaamse Waterweg nv om in aanmerking te komen voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’.

Lees meer..

Organisaties & Partners

Locatie

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)

Straatsburgdok Zuidkaai 11
2030 Antwerpen

Email
kbvbin@gmail.com