Welkom op de website van KBV (KENNISCENTRUM BINNENVAART VLAANDEREN)

Gezamenlijke intentieverklaring GHA en KBV ondertekend

De heer Jacques Vandermeiren, CEO Havenbedrijf Antwerpen, en mevrow Gisèle Maes Buelens, voorzitter Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen hebben een gezamenlijke intentieverklaring ondertekend rond het uitwerken van een plan van aanpak voor de binnenvaart.

Met deze intentieverklaring benadrukken beide partijen de noodzaak van dringende structurele oplossingen voor de acute en chronische problematieken.

Zij engageren zich om op korte termijn gezamenlijk werk te maken van een plan van aanpak.

Bekijk de intentieverklaring hier.


Coronamaatregelen 2020

Maatregelen ter ondersteuning van werkgevers en werknemers in de binnenvaart

Het Fonds voor de Rijn- en Binnenvaart heeft twee maatregelen genomen ter ondersteuning van de werkgevers en werknemers in de binnenvaart. Meer info: https://frb-fri.be/nl/corona-maatregelen


Maatregelen specifiek voor zelfstandigen

Je ben zelfstandige én je omzet is sterk gedaald omwille van COVID-19, dan heb je recht op:

Een verlaging van je sociale bijdragen.

Betaal tijdelijk minder sociale bijdragen door ze aan te passen.

Je betaalt elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van het jaar zelf. Omdat je werkelijk netto belastbaar inkomen pas na twee jaar officieel gekend is, betaal je eerst voorlopige bijdragen en daarna een herziening.

In afwachting van deze herziening kan je je voorlopige bijdragen verhogen of verminderen. Deze vermindering moet aangevraagd worden.

Neem hiervoor contact op je sociaal verzekeringsfonds.

Uitstel van je sociale bijdragen.

Vraag een betalingsuitstel aan voor de voorlopige sociale bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020.

Tot 15 juni kan je een betalingsuitstel van één jaar vragen. Je behoudt je recht op ziekteverzekering en op verzekering voor werkonbekwaamheid en moederschapsverlof.

Neem hiervoor contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Opgelet: Uitstel van betaling is geen afstel.

Een vrijstelling van je sociale bijdragen.

Tot 15 juni kan je, bij tijdelijke financiële of economische problemen, een vrijstelling van bijdragen indienen bij de RSVZ. Je blijft in orde met de ziekteverzekering en de kinderbijslag.

Neem hiervoor contact op met je sociaal verzekeringsfonds.

Opgelet: je verliest je pensioenrechten voor de kwartalen die vrijgesteld worden.


Maatregelen van de Federale en de Vlaamse overheid

De steunmaatregelen van de overheden voor zelfstandigen en ondernemers die schade lijden door de corona-crises vindt op https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/sub...

Om zoveel mogelijk ondernemers te informeren, hebben Liantis & UNIZO-familie een handige tool ontwikkeld waar je met enkele eenvoudige muisklikken feedback krijgt over de steunmaatregelen waarvoor jij in aanmerking komt.

Klik op https://www.liantis.be/nl/steunmaatregelen en kom meteen te weten welke steunmaatregelen voor jou en je onderneming gelden.


Maatregelen van De Vlaamse Waterweg

De aanpassingen van de dienstverlening van De Vlaamse Waterweg nv vind je hier. (https://www.visuris.be/maatregelen) Raadpleeg regelmatig deze website om op de hoogte te blijven van alle beslissingen.


Maatregelen van de Port of Antwerp

Voor tips en verdere maatregelen, klik op https://www.portofantwerp.com/nl/coronavirus.


Maatregelen Banken

Steunmaatregel 1: Uitstel van betaling voor investeringskredieten.

Als je voldoet aan de voorwaarden, zijn de Belgische banken verplicht een uitstel van betaling toe te staan tot en met 31 oktober 2020.Op de website van je bank vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier.

Denk je dat je aan de voorwaarden voldoet, contacteer het contactpunt van je bank. Het uitstel van betaling moet je zelf aanvragen bij je bank. Je boekhouder kan je daarbij helpen.

Meer info of hulp nodig, mail het KBV op coronabinnenvaart@gmail.com.

Vraag NU uitstel van betaling aan en bouw een extra potje cash op voor de komende moeilijke tijden.

Steunmaatregel 2: Bijkomend krediet en nieuwe kredieten

Vraag eerst uitstel van betaling van je lopende investeringskredieten. Daarna kan je tot 30 september 2020 een aanvraag indienen voor een bijkomend krediet met een maximale looptijd van 12 maanden.Met het bijkomend krediet of nieuw krediet kan je liquiditeitstekorten opvangen.De meeste banken hebben een online-formulier waarmee je makkelijk je liquiditeitstekort en je kredietbehoefte kan berekenen.De aanvraag moet je zelf doen bij je bank. Je boekhouder kan je daarbij helpen.

Zit je met financiële zorgen of verwacht je problemen voor 31 oktober 2020?

Neem contact op met je bank. Met je vragen over de maatregelen, kan je terecht op het contactpunt voor jouw bank. Hieronder vind je het contactpunt voor jouw bank.

Staat jouw bank er niet tussen, check de bankenlijst op https://www.febelfin.be/nl/de-contactpunten-bij-de-banken-kredietmaatschappijen.


Maatregelen Nederland

Op deze website vind je de voorwaarden van de Nederlandse steunmaatregelen: https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/


Rondvraag vanuit KBV

Update ma. 20/04/20

Voor de rondvraag van onze sector aangaande Corona ga naar deze bijlage.


Welkom op de website van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen.

Wij danken u voor uw bezoek.

Sinds kort is ons team professioneel versterkt door enerzijds mevrouw Hilde Bollen, Projectmanager en anderzijds onze Vergroeningsconsulent, de heer Paul Lambrechts. Welkom in ons team!

Namens het bestuur,

Jo Van duynslaeger

Secretaris-generaal

Gisele Maes

Voorzitter

Opleiding in de kijker

MENTOROPLEIDING BINNENVAART

Vrijdag 31 januari 2020 en vrijdag 28 februari 2020

Je bent als bedrijf erkend in het kader van werkplekleren (deeltijds onderwijs, duaal leren). Vanaf september 2019 verplicht de Vlaamse Regering

elk bedrijf om hun mentoren een mentoropleiding te laten volgen.

Deze workshop zet je op weg.

Om jou hierbij te helpen, organiseert het KBV voor de binnenvaart een gratis en erkende mentoropleiding. Meer info vind je hier.

Inschrijven? Mail naar Hilde Bollen

Onze missie

Het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen is een overkoepelende organisatie die de belangen van de binnenvaart behartigt. Dit gebeurt op verschillende fronten.

Ga naar Onze missie

Vergroeningsconsulent

Onder constructie

Ga naar Project Vergroeningsconsulent

Opleidingen

Regelmatig houden wij opleidingen voor leden en niet-leden van het KBV.

Er komen verschillende gastsprekers praten over belangrijke thema's uit de binnenvaart.

Ga naar Opleidingen

Nieuws & Events

nieuwe sluis Sint-Baafs-Vijve

Begin juni 2018 starten de werken voor de bouw van een nieuwe sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve (deelgemeente van Wielsbeke). De werken maken deel uit van het Europese binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen.

Lees meer..

Steunmaatregelen hermotorisatie

Op 1 september lanceerde De Vlaamse Waterweg NV twee nieuwe steunmaatregelen voor de verdere vergroening van de binnenvaart.

De vergroeningsconsulent, die dit jaar aan de slag ging bij het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, helpt ondernemers kosteloos bij het voorbereiden en indienen van een aanvraag.

Lees meer..

Verkiezingsmemorandum Binnenvaart

Binnenvaartprioriteiten voor de verkiezingen van 26 mei 2019

Het KBV heeft de binnenvaartprioriteiten voor de volgende vijf jaren opgenomen in een memorandum voor de beleidsmakers.

Over deze prioriteiten wil het KBV in overleg gaan met de beleidsmakers tijdens de volgende vijf jaren. Het KBV is er namelijk van overtuigd dat een goed en gedragen binnenvaartbeleid slechts tot stand zal komen na raadpleging van de sector.

Het verkiezingsmemorandum vind u hier.

Organisaties & Partners

Locatie

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)

Straatsburgdok Noordkaai 1A (vanaf 21/10/2019)
2030 Antwerpen

Email
hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be