Nieuwsbrief KBV: Actualiteit in de Binnenvaart

Nieuws

Nieuwe versie VHF-kaart en bijhorende procedures

30/06/2022

De GNA maakte een nieuwe versie van de kaart met de VHF-sectoren in het Scheldegebied. De nieuwe lay-out is meer gebruiksvriendelijk.

Het juiste gebruik van de marifoon staat beschreven in de VHF-procedures. Dit document is een onderdeel van de VHF-kaart. Inhoudelijk is er weinig veranderd, maar de procedures zijn nu bondiger beschreven.

Om het drukke verkeer in het Scheldegebied in goede banen te leiden, is de marifoon een essentieel werkinstrument, zowel voor de vaarweggebruiker als voor de verkeersleider. Alle beroepsvaart heeft meldings- en uitluisterplicht. De recreatievaart met VHF-installatie aan boord moet bereikbaar zijn en moet zich alleen melden als de beroepsvaart of een verkeerscentrale hierom vraagt. Zo zorgen we samen voor veilig en vlot scheepvaartverkeer in het Scheldegebied.

Alle informatie is terug te vinden: https://www.vts-scheldt.net/nautisch/marifoon

Hoe gezond is de lucht aan boord van uw schip?

13/01/2020

De Hogere Zeevaartschool, Karel De Grote hogeschool en het VITO willen met de steun van het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen een meetsysteem ontwikkelen dat de luchtkwaliteit in de woning aan boord kan inschatten.

Het project – ELGAS, Effecten van Luchtkwaliteit op de Gezondheid in Accommodaties van Schepen, richt zich op de bezorgdheid van personen aan boord rond luchtkwaliteit en hun gezondheid.

Tijdens het project wordt een meetsysteem in meerdere plaatsen in de woning en/of de verblijfs-accommodaties voor de bemanning geplaatst en in real-time worden de belangrijkste polluenten in kaart gebracht. Op basis van deze metingen kunnen de projectpartners, indien nodig, voorstellen formuleren om de luchtkwaliteit in de woning en de verblijfsaccommodaties te verbeteren.

Interesse?

Neem contact op met Olivier Schalm, projectleider, Hogere Zeevaartschool Antwerpen.

olivier.schalm@hzs.be • +32 (0)3 205 64 45 • +32 (0)498 54 97 89.

Zij zijn continu op zoek naar schepen die de technologie willen gebruiken en/of hieruit willen leren.


Session d’information: Les aspects comptables et fiscaux de la navigation intérieure.

08/01/2020

Op 16 december 2019 organiseerde het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren, ITB, in samenwerking met het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen, KBV, de infosessie: Boekhouding en fiscaliteit in de binnenvaart.

Aan boord van de schoolboot Province de Liège werden de deelnemers wegwijs gemaakt door de heer Van Lancker. Met zijn jarenlange ervaring weet hij perfect hoe de fiscus omgaat met het forfaitaire belastingen en welke valkuilen best worden vermeden.

januari_2020.jpg

24/7 bediening sluizen Albertkanaal

29/11 /2019

Vanaf 2 januari 2020 worden de sluizen van het Albertkanaal 24/7 bediend zonder hiervoor extra kosten aan te rekenen.

Tot 31 december worden de zes sluizencomplexen van het Albertkanaal (Wijnegem, Olen, Ham, Hasselt, Diepenbeek en Genk) bediend van zondagavond 22 uur tot zaterdagavond 22 uur.

Op zon- en feestdagen is er geen structurele bediening. Wanneer de economische noodzaak werd aangetoond, werden op aanvraag één of meer sluizen op zon- en feestdagen bediend mits kostencompensatie.

Kostenloos

Voor schutting op zon- en feestdagen werd tot nu toe een kostencompensatie gevraagd. Met de 24/7 regeling wordt de bediening gratis. De Vlaamse Waterweg heeft eveneens beslist om ook voor de andere sluizen op het Vlaamse waterwegennet geen extra kosten aan te rekenen voor zondag-bediening.


Tot 31 december worden de zes sluizencomplexen van het Albertkanaal (Wijnegem, Olen, Ham, Hasselt, Diepenbeek en Genk) bediend van zondagavond 22 uur tot zaterdagavond 22 uur.

Eerste mentoren Binnenvaart

9/09/2019

Op vrijdag 6 september vond de terugkomdag plaats voor de eerste lichting afgestudeerden Mentor Binnenvaart. Vierentwintig deelnemers behaalde na een korte en krachtige opleiding het Certificaat Mentor Binnenvaart Duaal Leren. Op het programma stonden de belangrijkste topics voor het succesvol opleiden van een jongere in hun onderneming.

De eerste Mentoren Binnenvaart zijn helemaal klaar voor het opleiden van de werknemers van de toekomst.

Mentoropleiding Binnenvaart

1/07/2019

Met veel praktijkvoorbeelden gegrepen uit het leven aan boord gaf Wim Van Stappen op 21 juni en 24 juni de mentoropleiding Binnenvaart. De deelnemers waren vooral enthousiast over de toepasbare oplossingen en vele handige tips die ze tijdens de KBV-opleiding kregen.

juli2019nieuws_03.jpg

juli2019nieuws_01.jpg

juli2019nieuws_04.jpg

juli2019nieuws_02.jpg

Workshop: Optimaliseren lonen

29/04/19
Hoe zorg je ervoor dat je werknemer meer netto over houdt van zijn salaris én je als werkgever bespaart op je huidig personeelsbudget? Tijdens deze workshop leerde Koen Descheemaeker, sectorconsulent Binnenvaart, de deelnemers hoe je de Brutoloonkost voor de werkgever kan beheersen en het Nettoloon van de werknemer in verhouding tot de Brutoloonkost zo hoog mogelijk houden. Kon u er niet bij zijn, maar wilt u meer weten dan kan u hier de documentatie downloaden

Bedankt!

1/04/2019

Afgelopen weekend stond het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen op de Open Scheepvaartdagen. We hebben veel enthousiaste en geïnteresseerde bezoekers ontvangen in onze stand. Het waren drie drukke maar vooral inspirerende dagen. We kijken terug op een zeer geslaagde beurs en bedanken al onze bezoekers.


foto_01_OSD_2019.jpg

foto_02_OSD_2019.jpg

foto_03_OSD_2019.jpg

foto_04_OSD_2019.jpg

foto_05_OSD_2019.jpg

Memorandum 26 mei 201921/02/2019

21/02/2019

Klik hier voor de pdf van het Memorandum.

Infosessie: Binnenvaart Werkgever

19/02/2019

Op de informatieavond stelde Koen Descheemaeker, sectorconsulent binnenvaart, de Sectorconvenant Binnenvaart 2018-2020 voor. De deelnemers maakte kennis met de mogelijkheden die duaal leren en IBO bieden voor de werkgever. Zij kregen het overzicht de kostenverlagende maatregelen van de overheid bij aanwervingen in de binnenvaart.

De presentatie kan u hier bekijken.

foto_01a_maart_19.jpg

Infosessie: Het forfaitaire belastingsysteem binnenvaart

9/02/2019

Hoe komt het forfait tot stand? welke kosten wel of niet inbegrepen zijn? welke kosten bovenop het forfait kunnen afgetrokken worden? Met hun jarenlange ervaring weten Christiaan Van Lancker en Rudi Cox precies hoe de fiscus omgaat met het forfaitaire belastingen. Aan de hand van praktische voorbeelden leerde de deelnemers of het forfait altijd de beste oplossing is en of er valkuilen zijn.

Kon u er niet bij zijn, maar wilt u meer weten dan kan u hier de documentatie downloaden

foto_01_maart_19.jpg

Workshop: Hoeveel is mijn schip waard?

12/01/2019

De waarde van een schip kan je op verschillende manieren bepalen: de boekwaarde, de economische waarde en de marktwaarde.

Dries van den Broeck van de Rebel Group stelde het berekeningsmodel voor om op een makkelijke manier die verschillende waardebepalingen voor binnenschepen te berekenen. De deelnemers kregen een leerde op een snelle en gedegen manier berekenen wat de netto actuele waarde van een schip is en of een investering rendabel gaat zijn, rekening houdend met de inflatie en de vermogenskostenvoet.

Kon u er niet bij zijn, maar wilt u meer weten dan kan u hier het model opvragen.

foto_01c_maart_19.jpg

Denk vroeger aan later

Actuasessie: Sociale, familiale en fiscale aspecten bij het overlaten of beëindigen van een onderneming.

19/12/2018

Uw toekomst goed voorbereiden is moeilijk in de drukte van elke dag. Toch gaat u als zelfstandig ondernemer uw toekomst best niet onvoorbereid tegemoet.

Willem Colaers, KMO-adviseur, begeleidt alle jaren familiale ondernemers bij het overlaten of beëindigen van een onderneming. Hij gaf op vrijdag 14 december een actuasessie, organiseerd het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen samen met Integraal VZW (UNIZO-ondernemerswerking 50+), op maat van de binnenvaartondernemers. De deelnemers kregen tal van gebruiksklare aanbevelingen, nuttige en praktijkgerichte tips, gebracht in een heldere taal. In één keer kwamen zij alles te weten om vooruitziend en goed voorbereid aan hun toekomst te beginnen.

Kon u er niet bij zijn, maar wilt u meer weten dan kan u hier de presentatie bekijken.

actuasessie.jpg


Actuasessie: Nieuwe Pensioenregeling voor Zelfstandige en Toegelaten Activiteit

3/12/2018

Op 30 november organiseerde KBV in samenwerking met de vzw Integraal de eerste actuasessie onder het motto Denk vroeger aan later. Joachim De Rouck, adviseur bij de Studiedienst Liantis Sociaal Verzekeringsfonds, gaf uitleg over de nieuwe Pensioenregeling met veel praktische tips en nuttige weetjes. De deelnemers aan de sessie kunnen een afspraak maken met de adviseur voor een gratis en individueel advies.

Dit is wat de deelnemers ervan vonden:

“Het was interessant, veel bijgeleerd”

“Ik weet nu dat ik toch op bepaalde aspecten moet letten om een optimaal resultaat te hebben”

“Ik weet nu meer over de nieuwe pensioenregeling”

“ik ga toch wat meer op voorrand met de boekhouder spreken”

Heeft u de eerste actuasessie gemist maar wilt u graag de presentatie bekijken, dan kan u de presentatie downloaden

Infosessie: Vergroening in de binnenvaart

28/11/2018

Tijdens de infosessie op 16 november werd dieper ingegaan op de aanpak luchtkwaliteit in de haven van Antwerpen, hoe en waarom vergroenen, EURO VI motoren en Stage V voor binnenvaartmotoren > 300 KW, nabehandelingstechnieken en de steunmaatregelen van de Vlaamse Waterweg.

Heeft u de infosessie gemist, maar wilt u graag meer weten over de vergroening in de binnenvaart, dan kan u terecht de website https://vergroeningbinnenvaart.be/infosessie/ .

Training: Financiën voor niet-financiëlen

18/10/2018

29 september en 13 oktober organiseerde KBV de tweedaagse training Financiën voor niet-financiëlen: de balans en de resultatenrekening. Dit is wat de deelnemers ervan vonden:

“Het was top!“

“Inhoudelijk zeer makkelijk te volgen, goede uitleg aansluitend op de praktijk met goede tips en tools”

“Zeer tevreden! Heb de cursus zeker niet als saai ervaren terwijl dat wel mijn verwachting was.”

“Duidelijk heldere uitleg”

“De balans van een bedrijf in menselijke taal verwoord en begrijpbaar gemaakt”

“Heel goed gegeven les”

foto_01.jpg

foto_02.jpg

Klik hier als je meer wilt weten over deze training.


Workshop: KRIJG GRIP OP UW KOSTEN. KOSTPRIJSBEREKENING BINNENVAART.

08/10/18

5 oktober 2018 organiseerde KBV de workshop Kostprijsberekening Binnenvaart. De deelnemers werkten het online-programma KoBi Kostprijsberekening Binnenvaart en leerden waar op te letten bij het beoordelen van de kosten van het schip.

Heeft u de workshop gemist maar wil u graag de kostprijsberekening maken voor uw schip, dan kan u hier inloggen. De handleiding kan u downloaden.

Infosessie: RIS, AIS en VisuRIS.

07/10/18

15 september 2018 organiseerde KBV een infosessie over RIS, AIS en VisuRis. De aanwezigen kregen praktische informatie over de VisuRis-app, de privacy-garanties en geplande diensten tijdens de presentatie van Jan Gilles, RIS-coördinator Exploitatie bij De Vlaamse Waterweg nv.

Heeft u de infosessie gemist maar wil u graag de presentatie bekijken, dan kan u de presentatie downloaden.

foto_01.jpgfoto_03.jpg foto_02.jpg


PERSBERICHT Vlaamse Waterweg NV

25/04/2018

Bouw van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve gaat in juni 2018 van start

Begin juni 2018 starten de werken voor de bouw van een nieuwe sluis op de Leie in Sint-Baafs-Vijve (deelgemeente van Wielsbeke). De werken maken

deel uit van het Europese binnenvaartproject Seine Schelde Vlaanderen.

Een nieuwe, grotere sluis

Seine Schelde Vlaanderen is een grootscheeps binnenvaartproject van De Vlaamse Waterweg nv, dat steun geniet van de Europese Unie. “Vlaanderen investeert 50 miljoen euro in een belangrijke schakel van de nieuwe watersnelweg, die het Scheldebekken zal verbinden met het hart van Frankrijk”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts. “De hele Leie wordt klaargestoomd voor schepen die evenveel kunnen vervoeren als wel 200 vrachtwagens.

Zo kunnen we vrachtwagens weg halen van de weg en ze op het water zetten.”

Wat met de bestaande sluis?

De nieuwe sluis komt niet op dezelfde plaats als de oude sluis, maar wel in de onmiddellijke omgeving. Dit is noodzakelijk, omdat tijdens het bouwen van de nieuwe sluis, de bestaande sluis in gebruik

moet blijven om scheepvaartverkeer verder mogelijk te maken. De bestaande sluis is 16 meter breed en laat uitzonderlijke transporten toe. De nieuwe sluis wordt dus langer, maar blijft even breed zodat alle schepen die nu door de sluis kunnen varen ook door de nieuwe sluis zullen kunnen varen.

De huidige sluis wordt volledig afgebroken en er komen nieuwe kaaimuren en een insteekdok.

Omleiding voor fietsers en voetgangers

Tijdens de werken zal er heel wat materiaal moeten aan- en afgevoerd worden. Om de hinder te beperken, verloopt dit transport zoveel mogelijk via het water.

Toch is er ook werfverkeer op de weg noodzakelijk. Deze aan- en afvoer zal via het jaagpad op linkeroever verlopen. Om de veiligheid van fietsers en voetgangers te garanderen, wordt het jaagpad voor de volledige duur van de werken afgesloten vanaf de 13de Liniestraat in Wielsbeke tot aan de Zultebrug.

Tussen 15 juni tot 15 september zal het werfverkeer echter een andere route volgen.

Fietsers en voetgangers kunnen dan tijdens de zomerperiode gebruik maken van het jaagpad tussen de 13de Liniestraat en de Vlasstraat in Wielsbeke. Vanaf de Vlasstraat wordt de normale omleidingsroute terug gevolgd. Deze omleiding is geldig voor de volledige duur van de werken, telkens in dezelfde periode.

Vanaf de Zultebrug volgt het werfverkeer de openbare weg. Om de wegen niet te veel te belasten, zal tijdens periodes met veel werfverkeer het jaagpad op rechteroever gebruikt worden.

Het jaagpad tussen de Zultebrug en de N43 wordt dan ook volledig afgesloten voor fietsers en voetgangers om de veiligheid te garanderen. Als het jaagpad wordt afgesloten, zal er tijdig signalisatie geplaatst worden.

Aanleg van de omgeving

Door de verbreding van de waterweg ter hoogte van de nieuwe sluis, zullen het jaagpad en de beek enkele meters moeten opschuiven. Naast de gracht komt een groenstrook met bomen. Verder wordt er ook een nieuw gebouw gebouwd om de sluis te kunnen bedienen en om reserveonderdelen te stockeren. Verdieping van de Leie en nieuwe kaaimuren.

De Leie in Sint-Baafs-Vijve is momenteel 3,50 meter diep. Dit is niet diep genoeg om grotere schepen vlot te laten varen en dus is een volop gewerkt aan een nieuwe oever. Er komt een nieuwe kaaimuur die de toegang tot de huidige sluis verbreedt. Dit is noodzakelijk, aangezien er tijdens de bouw van de nieuwe sluis ruimte op het water wordt ingenomen.

De nieuwe kaaimuur is zo goed als afgewerkt en zorgt er dus voor dat de huidige sluis steeds toegankelijk blijft tijdens de werken. De werken aan de kaaimuur ter hoogte van het bedrijf Leievoeders zijn zijn eveneens begin dit jaar gestart. Ook de andere kaaimuren en oevers komen tijdens de werken nog aan de beurt.

Op woensdag 2 mei 2018 wordt er een infomarkt georganiseerd in OC Den Aert, Sint-Bavostraat 23 in Wielsbeke. Iedereen is welkom tussen 16.00 u en 20.00 u voor meer informatie over zowel de bouw van de nieuwe sluis in Sint-Baafs-Vijve, de uitbreiding van de River Terminal Wielsbeke en het concept van de aanleg van natuurvriendelijke oevers tussen Deinze en Sint-Baafs-Vijve. Inschrijven is niet nodig. Onze experten staan alvast klaar om jouw vragen te beantwoorden!

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen hield op 16 september een slotmeeting voor binnenvaartsector

De slotmiddag van het project Falingpreventie was op vrijdag 16 september in Urban City, Ankerrui 9 te Antwerpen.

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; line-height: 5.0px; font: 12.0px 'Times New Roman'} p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 12.0px Helvetica}

Locatie

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)

Straatsburgdok Noordkaai 1A
2030 Antwerpen

Email
info@kenniscentrumbinnenvaart.be