Project Vergroeningsconsulent

Omschrijving van het project

Het doel van het project is om een vergroeningsslag teweeg te brengen in de Belgische binnenvaartvloot. 

Daarvoor zal gedurende drie jaar een vergroeningsconsulent ingezet worden die als taak krijgt om de beschikbare kennis en studiemateriaal over groene technologieën in de binnenvaart te vertalen naar de specifieke context van de Belgische binnenvaartondernemer. 

De vergroeningsconsulent zal drie concrete taken krijgen die elke gekoppeld worden aan een doelstelling; (i) bekendmaking van de kennis bij het volledige doelpubliek van 900 Belgische binnenvaartondernemers via workshops, brochures, e.d.m.; (ii) adviezen verlenen over vergroeningstechnologieën en bijhorende investeringsanalyses op ad hoc basis aan 300 ondernemers; en (iii) de intensieve begeleiding van 30 binnenvaartondernemers bij de opmaak van een business case tot aan de investeringsbeslissing. 

De vergroeningsconsulent wordt op dagelijkse basis aangestuurd door het Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen. Daarenboven zal een stuurgroep bestaande uit het Havenbedrijf Antwerpen, Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen vzw, De Vlaamse waterweg, Waterwegen en Zeekanaal nv driemaandelijks toezien op de voortgang van het project in lijn met de doelstellingen.

Locatie

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)

Straatsburgdok Zuidkaai 11
2030 Antwerpen

Email
info@kenniscentrumbinnenvaart.be