Onze 9 organisaties

Samen staan we sterk

Als Kenniscentrum Binnenvaart (KBV) waarin alle 9 Vlaamse binnenvaartverenigingen vertegenwoordigd zijn , willen wij graag de noden van onze sector onder uw aandacht brengen. Vanzelfsprekend hopen en verwachten wij dat uw partij deze zal opnemen in uw partij programma en bij regeringsdeelname in de regeringsverklaring.

Als Federatie van de Belgische Binnenvaart (FBB) waarin alle Belgische binnenvaart organisaties vertegenwoordigd zijn, wil het FBB hetzelfde doen op Belgisch niveau.

Onze 9 organisaties zijn:

Locatie

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)

Noordkaai 1A
2030 Antwerpen

Email
hilde.bollen@kenniscentrumbinnenvaart.be