Walstroom sluit binnenvaart aan op de toekomst.

Walstroom sluit binnenvaart aan op de toekomst.

Het klimaat is hot. En dan gaat het gelukkig niet alleen over de opwarming van onze planeet. Maar ook over de maatregelen en inspanningen om daar iets aan te doen. Ook Vlaanderen steekt intussen een tandje bij. Op 19 april 2016 vond de Vlaamse klimaattop plaats. Die bracht Vlaamse overheden, academici, burgers en bedrijven samen om het tij te keren. Onder andere de transportsector staat voor een aantal grote uitdagingen om haar uitstoot te verminderen. Zij kan daarbij rekenen op de helpende hand van de Vlaamse overheid. Die heeft recentelijk al een aantal maatregelen genomen om de sector te verduurzamen. Zo steunt Vlaanderen sinds een tijdje de walstroombevoorrading voor binnenschepen.

Op een binnenschip wordt niet alleen gewerkt maar ook geleefd. Televisiekijken, de was doen, internetten. Het kan allemaal maar vergt energie. Gedokte binnenschepen betrokken hun elektriciteit vroeger allemaal via het laten draaien van hun generator. Maar dat zorgt voor de nodige schadelijke uitstoot. Sinds een aantal jaren bestaat daar een alternatief voor: walstroom.

Walstroom is het begrip waarmee wordt aangegeven dat een schip gebruik maakt van een aansluiting op het elektriciteitsnet van de wal. Walstroom is goed voor het milieu. De hulpmotor op diesel kan afgezet worden. Geen schadelijke uitstoot dus. Walstroom is stil. Geen overbodige geluidsoverlast meer. Walstroom is gebruiksvriendelijk. Na ingelogd te zijn op de walstroomwebsite kan elke binnenschipper via sms eenvoudig walstroom aanvragen en zijn gebruik stopzetten.

Genoeg redenen voor Vlaanderen om voluit te gaan voor walstroom. In 2012 werd daarom het walstroomplatform opgericht: een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, de zeehavens en belangenorganisaties. Primaire doelstellingen waren en zijn om het gebruik van walstroom maximaal aan te moedigen, het aanbieden en aanvragen van walstroom voor heel Vlaanderen te uniformiseren en om zoveel mogelijk walstroomkasten te bouwen. Daarvoor kan het walstroomplatform rekenen op Europese subsidies maar ook op middelen uit het Vlaams Klimaatfonds.

Waar een wil is, is een weg. De resultaten laten inmiddels het beste vermoeden. Momenteel kunnen binnenschippers al beroep doen op 285 walstroomkasten met in totaal 473 aansluitingen. Het walstroomplatform blijft echter niet stilzitten. In de komende jaren voorzien de havens en waterwegbeheerders de bouw van extra walstroominfrastructuur. Om het gebruik van walstroom overzichtelijk en makkelijk te maken wordt overal in Vlaanderen eenzelfde tarief gehanteerd: 0.27 €/kWh. Deze kostprijs omvat de aankoopprijs van de elektriciteit en een bijdrage in de investerings- en onderhoudskost van de walstroomvoorzieningen. De Vlaamse strategie om het gebruik van walstroom te stimuleren stopt daar echter niet. Onbekend is onbemind. Daarom wordt dit jaar via allerlei acties de communicatie richting schippers opgevoerd.

Meer weten? www.binnenvaartservices.be/walstroom

Indien u daarna nog met vragen zit, neem dan gerust contact op met de walstroomcoördinator: 

Mohssine El Kahloun DEPARTEMENT MOBILITEIT & OPENBARE WERKEN Beleid 

mohssine.elkahloun@mow.vlaanderen.be Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 Brussel

Locatie

Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen (KBV)

Straatsburgdok Zuidkaai 11
2030 Antwerpen

Email
info@kenniscentrumbinnenvaart.be